FAQ O NÁS DOMOV  

Tábory - celoslovenský katalóg táborov

EMAILING

 


 
 
reklama - Bombovo
 
katalóg organizácií katalóg táborov

BigStreetProjectO našej organizácii:

Big Street Project je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2016, avšak svoje aktivity vykonáva už 3 roky. Jeho cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na lokálnej úrovni v oblasti voľnočasových aktivít mládeže, pohybovej kultúry, vzdelávania a kultúrno-spoločenskej činnosti. Poskytuje možnosti pohybovej činnosti najmä deťom a mládeži so zameraním na aktuálne atraktívne formy pohybových aktivít, ktoré v okolí nemajú podmienky na ich vykonávanie ako parkour, akrobacia, kalistenika a rôzne iné formy cvičenia pre zdravie a výkon, ktoré nemožno zaradiť medzi špecializované športy. Vďaka svojmu komplexnému zameraniu je tento druh pohybu pre ľudí atraktívny a čoraz častejšie vyhľadávaný. Tréneri zodpovední za vedenie tréningov disponujú certifikáciami vydávanými akreditovanými organizáciami SGF a SAKFST.OZ sa svojou činnosťou usiluje o vypĺňanie voľného času detí rozumným spôsobom s dôrazom na zabraňovanie negatívnych vplyvov okolia pri rozvoji ich osobnosti. V našich štruktúrach evidujeme viac než 80 členov, ktorí navštevujú parkour tréningy a ďalších 76 detí v predškolskom veku, ktoré sa zapojili do nášho programu Pohyb Hrou vedeného v štyroch materských školách v Senci a jeho okolí. Členovia majú možnosť 3 tréningov týždenne, s deťmi v škôlkach trénujeme raz do týždňa počas celého školského roka. Vďaka aktivitám, ktoré vykonávame, vytvárame podmienky pre budovanie súdržnej komunity ľudí v seneckom okrese ako aj širšom okolí. Primárnym cieľom Big Street Project je vedenie tréningového procesu, avšak našu činnosť vďaka vlastným priestorom rozšírujeme o organizovanie vzdelávacích kurzov a víkendových workshopov zameraných na správnosť prevedenia jednotlivých cvičení, princípy zdravého stravovania a životného štýlu ako takého, organizovanie podujatí a letných sústredení v oblasti športu nielen pre pravidelných návštevníkov, ale aj širokú verejnosť.


Naše tábory:

Bombovo
| Hore | Titulná stránka | Pridať tábor | Chcem byť vedúci | Reklama | Kontakt |

DETSKÉ TÁBORY na Slovensku - cez 300 nových táborov každý rok. Hľadáte detský tábor? Rôzne cestovné kancelárie - CK. Cestovne kancelarie - porovnanie cien. Vyhľadávanie rady pokec diskusia porovnanie. Práca vedúci... Cestovny ruch inzercia tábor superstar novinky

tabor letný tábor tábory tabory pionierske. tabory pionierske tábory rekreacie rekreácie. detske tabory detské letné tábory detsketabory detske rekreacie. detské rekreácie detske letne tabory