FAQ O NÁS DOMOV  

Tábory - celoslovenský katalóg táborov

SK VOUK

EMAILING

 


 
 
reklama -
 
katalóg organizácií katalóg táborov

EDUPLEX o.zO našej organizácii:

Občianske združenie EDUPLEX vzniklo na základe iniciatívy skupiny ľudí, ktorých zámerom je príprava a realizácia rôznych foriem projektov napomáhajúcich lepšej orientácii detí vo svete profesií.
Ciele združenia

  • Vytvárať koncept aktivít ktoré budú pomáhať deťom lepšie poznávať rôzne typy povolaní.
  • Podporovať a rozvíjať talent detí s cieľom vhodnej profesijnej orientácie.
  • Poskytovať poradenstvo pri príprave a výbere povolania.
  • Komunikovať zámery združenia predstaviteľom verejného života, podnikateľskej sfére, médiám, ostatným mimovládnym organizáciám na Slovensku i v zahraničí.
  • Pripraviť aktivity, ktorých cieľom je vybudovanie mestečka profesií EDUPLEX
Činnosť združenia
  • Denné tábory pre deti - s rôznorodou tematikou
  • Zábavno – náučné sobotňajšie aktivity pre deti
  • Firemné akcie, detské párty, MDD


Z našej histórie:

Zábavno – náučné sobotňajšie aktivity

  • pripravované s partnermi s tematikou povolaní, ktoré predstavuje meno partnera
  • prebiehať vo vybraných termínoch vždy v sobotu v čase od 14:00 do 18:00
Každý partner predstavuje jedno povolanie, ktoré bude simulovaná do identického priestoru partnera. Deťom predstavíme partnera cez povolanie, ktoré sa pod značkou, menom partnera skrýva. Vysvetlíme im, aké povolanie partner predstavuje, pre čo je dané povolanie v živote povolaní dôležité. Ukážeme im pracovné pozície, s ktorými sa u jednotlivých partnerov môžu stretnúť.Deti takto bližšie cez mená partnerov spoznajú reálny svet dospelých, uvedomia si zodpovednosť dospelých a aj zarábanie a hodnotu peňazí.Projektom deti získajú zručnosti na podporu ich kreativity, individuality a sebapresadenia sa v reálnom živote.Denné tábory V lete sme zrealizovali prvý denný tábor s tematikou povolaní. Deti mali možnosť každý deň nahliadnuť do sveta rôznych povolaní: hasiči, smetiari, vojaci, zoológovia, policajti


Naše tábory:

tabor Denný letný tábor s Mestom povolaní

Tábor zahŕňa zábavno-náučné aktivity rozvíjajúce zručnosti, kreativitu a individualitu detí vo veku 5 – 12 rokov V priebehu dní sa budú mať možnosť deti hrať na rôzne povolania zo sveta dospelých. 
nie je, je to denný tábor

1. turnus 09.07 - 13.07 (o -39 dní) 5-12 roční - 5 dní za 100 €  20 €/deň
2. turnus 23.07 - 27.07 (o -25 dní) 5-12 roční - 5 dní za 100 €  20 €/deň
3. turnus 06.08 - 10.08 (o -11 dní) 5-12 roční - 5 dní za 100 €  20 €/deň
4. turnus 20.08 - 24.08 (o 3 dní) 5-12 roční - 5 dní za 100 €  20 €/deň
tabor HRÁME SA NA POVOLANIA- denný letný tábor

Chceli by ste si vyskúšať aké to majú policajti, hasiči, zdravotníci či športovci na olympijáde? Tak neváhajte a prihláste sa,  poriadne sa zabavíte nahliadnete do sveta povolaní a zažijete veľa zábavy.
denný tábor

1. turnus 13.08 - 18.08 (o -4 dní) 6-18 roční - 6 dní za 90 €  15 €/deň
2. turnus 20.08 - 24.08 (o 3 dní) 6-18 roční - 5 dní za 90 €  18 €/deň
Bombovo
| Hore | Titulná stránka | Pridať tábor | Chcem byť vedúci | Reklama | Kontakt |

DETSKÉ TÁBORY na Slovensku - cez 300 nových táborov každý rok. Hľadáte detský tábor? Rôzne cestovné kancelárie - CK. Cestovne kancelarie - porovnanie cien. Vyhľadávanie rady pokec diskusia porovnanie. Práca vedúci... Cestovny ruch inzercia tábor superstar novinky

tabor letný tábor tábory tabory pionierske. tabory pionierske tábory rekreacie rekreácie. detske tabory detské letné tábory detsketabory detske rekreacie. detské rekreácie detske letne tabory