FAQ O NÁS DOMOV  

Tábory - celoslovenský katalóg táborov

EMAILING

 


 
 
reklama - CK ÚSMEV
 
katalóg táborov

Fotografický tábor: Letná škola fotky


Pozývame Vás na denný fotografický tabor v centre Bratislavy. Naučíme deti odfotiť portrét, či zachytiť chvíle na dovolenke, pomôžeme vytvoriť malé umelecké dielka...

1. turnus    01.07 - 04.07 (o -19 dní) 8-18 roční - 4 dní za 89 € (2681.21 Sk) 22 €/deň (670.3 Sk/deň)
2. turnus    08.07 - 12.07 (o -12 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)
3. turnus    15.07 - 19.07 (o -5 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)
4. turnus    22.07 - 26.07 (o 2 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)
5. turnus    29.07 - 02.08 (o 9 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)
6. turnus    05.08 - 09.08 (o 16 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)
7. turnus    12.08 - 16.08 (o 23 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)
8. turnus    19.08 - 23.08 (o 30 dní) 8-18 roční - 5 dní za 111 € (3343.99 Sk) 22 €/deň (668.8 Sk/deň)

tabor Fotografický tábor: Letná škola fotky
Obrázok tábora
Tábor program:

LETNÁ  FOTOŠKOLA  PRE  DETI A MLÁDEŽ (VEK: 8 - 18 ROKOV) 
DENNÝ  TÁBOR

Stredoeurópsky dom fotografie pozýva deti na denný fotografický tábor v centre Bratislavy. Kurz je určený pre deti a mládež, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s fotografiou, jej históriou, základmi fotografovania a okrajovo s dodatočným  spracovaním v počítači. Program je koncipovaný tak, aby sa hravá forma výuky striedala s prechádzkami a športovými aktivitami. Na záver si urobíme výstavu, na ktorú ste srdečne všetci pozvaní !!!
Výlety:
1. Botanická záhrada
2. Sad Janka Krála - astropozorovanie
Program

Tvorivý pobyt pre deti so zameraním na oboznámenie sa s médiom digitálnej fotografie a fotografického videnia. 
V rozmedzí piatich pracovných dní budeme hravou formou skúmať klasické disciplíny fotografie (portrét, krajina, zátišie a experiment). 
Práca sa bude odohrávať jednak v priestoroch Fotofo ako aj v exteriéri, krátkym výletom napr. do podhradia Bratislavského hradu. Ďaľším krokom k tvorivému úsiliu bude spracovanie nasnímaného materiálu v počítačovom programe, ktorý načrtne možnosti postprodukčnej úpravy, tábor je však primárne venovaný fotografovaniu. Tvorivá dielňa vyvrcholí výstavou autorských exponátov ako dôkazu individuálneho prístupu jednotlivých detských účastníkov v tvorivom médiu fotografie.


PORTÉT

Zoznamovane a spoznávanie sa účastníkov s lektorom, s fototechnikou a s fotografickou obrazovou literatúrou
-vytvorenie portrétu vybraného účastníka (práca vo dvojici)
-vytvorenie autoportrétu (sebaprojektovanie do obrazu)
-vytvorenie pocitového portrétu (smutný, veselý, nudný......)
-vytvorenie skupinového portrétu (organizácia početnejšej skupiny, inscenovanie)
KRAJINA
Výlet do exteriéru mestskej krajiny
-krajina ako nekonečný horizont (pozorovanie principu perspektívneho videnia)
-krajina ako obraz (hľadanie námetu, pozorovacieho stanovišťa)
-miniatúrna krajina (zachytávanie makro priestoru)
-detail v krajine (flóra a fauna)
ZÁTIŠIE
Pracovanie s predmetmi a svetlom (prinesené predmety účastníkov ako objekty a rekvizity)
-moje zátišie (práca s vlastným materiálom)
-cudzie zátišie (práca s cudzími rekvizitami)
-dejové zátišie ( pokusné animovanie s objektami a svetlom)
-tieňové zátišie (práca so svetlo a vyrezanými maketami, farebnými fóliami)
EXPERIMENT  
Laborovanie s nasnímaným materiálom v pracovnom priestore počítačového programu
-klamanie farbou (zmena lokálneho významu farebnosti)
-klonovanie (zmena chápania originálu)
-deformovanie (hľadanie hranice abstraktného obrazu)
-kreslenie svetlom (čo sa stane ak si svietime iba s telefónom) 
VÝSTAVA
Dokončovanie a výber prác pre tlač, adjustovanie (prinesený materiál ako farebný papier, kartó, kus koberca....)
-rámovanie (hľadanie vhodnej formy pre inštaláciu)
-galéria (umiestňovanie vybraných a hotových prác v priestore dielní)
-záver (odovzdanie účastníckeho diplomu)

Podľa počasia a zloženia skupiny budeme daný program obohacovať o:


Inscenovaná aranžovaná fotografia

Cieľ:
rozvíjanie kreativity hravou formou, vzájomné zblíženie, zábava (maľovanie po tvári, herectvo) 
Pri tvorbe sa uplatňuje režijno-scenáristický prístup aranžovania fotografických objektov a prostredia.
Pomôcky: divadelné farbičky na tvár, telo, rôzne doplnky (klobúk), látky + veci ktoré si prinesú deti...
Práca podľa zadania:
rozdelenie účastníkov workshopu do dvojíc, trojíc - zadanie témy, aranžovanie situácie (napríklad: zaľúbenie, pomsta, zlodej) 
- mladší účastníci: rozprávka, zvieratká - lev, zebra ... 
- starší účastníci: apropriácia na dejiny umenia vyselektovaný obraz, fotografia (s figurálnym výjavom, alebo zátišie) - snaha napodobniť danú situáciu - skopírovanie, poprípade prenos do súčasnosti

Dyptichy
Cieľ:
rozvíjanie kreativity – fantázie, pozornejšie vnímanie každonenných vecí okolo seba, ich význam, tvar fotografickým okom. Úlohou je nájsť podobnosti.
Cvičenie môžu vykonávať jednotlivci, ale aj dvojice. 

Fotogram 
 
- svetelný odtlačok predmetu / štruktúry na fotopapieri, vznikajúci klasickým mokrým čierno-bielym procesom  
 Cieľ:  
vnímanie povrchu, štruktúry a svetelnej priepustnosti predmetov, pretvárajúcich sa v pomere 1:1 do fotografického obrazu a možností jeho kompozície 
 Pomôcky:
rôzne predmety ako drobné  hračky, lepiace pásky, pauzák... 
(deti si môžu priniesť  drobné hračky, práca v dvojiciach – trojiciach, za prítomnosti lektora)


Časový harmonogram
8.40  - 9.00    Príchod
9.00  - 12.00  Fotografický denný program
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 16.30 Poobedné voľné zábavno-športové aktivity 

Ďalšie zaujímavosti tábora:

Deti sa budú hravou formou učiť či zdokonaľovať vo fotografovaní a iných výtvarných aktivitách. Na záver bude výstava z vytvorených diel.

V cene:

lektor, obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj), desiata, pitný režim, tlač fotografií na výstavu, pomôcky, prípadné zapožičanie digitálnych fotoaparátov, lístky na MHD, astropozorovanie spojené s fotením


fotofo

Lucia Matejovičová, Prepoštská 4, 81499 Bratislava

Telefon: 0905127185
WEB: www.sedf.sk
e-mail: matejovicova@sedf.sk
Organizuje tabory od roku: 2005
Typ organizácie: občianske združenie

Areál:

Centrum Bratislavy

V areáli:

Tábor sa uskutoční v Stredoeurópskom dome fotografie, Prepoštská 4, Bratislava. Budova sa nachádza priamo v centre

Ubytovanie:

ubytovanie neposkytujeme

Sociálne zariadenia sú:

vlastné

Doprava:

vlastná


Priamy odkaz na web: https://www.sedf.sk/denny-fotograficky-tabor-pre-deti-a-mladez-jul-august-2019/

Dátum pridania do databázy: 2019-03-06 23:39:30

0 príspevkov v diskusii | >> pridať reakciu do diskusie

| Hore | Titulná stránka | Pridať tábor | Chcem byť vedúci | Reklama | Kontakt |

DETSKÉ TÁBORY na Slovensku - cez 300 nových táborov každý rok. Hľadáte detský tábor? Rôzne cestovné kancelárie - CK. Cestovne kancelarie - porovnanie cien. Vyhľadávanie rady pokec diskusia porovnanie. Práca vedúci... Cestovny ruch inzercia tábor superstar novinky

tabor letný tábor tábory tabory pionierske. tabory pionierske tábory rekreacie rekreácie. detske tabory detské letné tábory detsketabory detske rekreacie. detské rekreácie detske letne tabory