FAQ O NÁS DOMOV  

Tábory - celoslovenský katalóg táborov

Bombovo

EMAILING

 


 
 
reklama - VITOUR
 
katalóg organizácií katalóg táborov

Spojená školaO našej organizácii:

Naša škola má veľmi dobré podmienky pre organizovanie táborov tak po hygienickej, organizačnej, personálnej stránke, ale čo je dôležité aj po odbornej stránke. Využívame totiž materiálno-technické zázemie a skúsenosti z našich študijných a učebných odborov ako sú: - chov koní a jazdectvo; - rybárstvo; - kynológia; - logistika v doprave; - obchod a podnikanie; - poľnohospodár; - mechanizátor lesnej výroby; - farmárstvo; - lesokrajinár; - veterinárne zdravotníctvo a hygiena; - lesné hospodárstvo; - bioenergetika; - služby v cestovnom ruchu; - technika a prevádzka dopravy; - agromechanizátor, opravár. Areál školy je vybavený špeciálnymi odbornými učebňami, učebňami výpočtovej techniky, jazykovými učebňami atď. Súčasťou areálu je školský internát s vkusne zariadenými izbami a novozrekonštruovanými sociálnymi zariadeniami a tiež školská jedáleň. Sú tu veľmi vhodné podmienky aj pre mimoškolské aktivity, pre ktoré sa využíva spoločenská sála, telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty, futbalové a hádzanárske ihrisko, atletická dráha, internet klub a iné. Máme tiež školské účelové zariadenia pre prax v Zálesí a vo Veľkom Blahove na školských rybníkoch.


Z našej histórie:

Detské tábory sme začali organizovať od roku 2004 pod vedením Ing. Juraja Mudrocha, ktorý má skúsenosti s organizovaním táborov od roku 1987 a prešiel v nich vo všetkých funkciách. Od roku 2015 sa hlavnou vedúcou stala Mgr. Mária Mudrochová, ktorá prešla v táboroch od dieťaťa, cez praktikantku, vedúcu oddielu až k hlavnej vedúcej. Všetci pracovníci majú bohaté skúsenosti s prácou v detských táboroch, sú vysokoškolsky vzdelaní a prácu vykonávajú zodpovedne a s láskou. Tábory máme orientované s ohľadom na odbory, ktoré sa u nás študujú a to hlavne na odbor rybárstvo a odbor chov koní a jazdectvo. O rybársky aj koníčkarsky tábor je veľký záujem a čo je najdôležitejšie, deti odchádzajú z tábora domov spokojné s množstvom prekrásnych zážitkov. Overujeme si to aj spätnou väzbou cez anonymný dotazník. Spokojnosť nám vyjadrujú aj rodičia detí. Organizovanie takýchto táborov je zároveň veľmi vhodnou preventívnou činnosťou proti rôznym sociálno-patogénnym javom súčasnosti, či už je to protidrogová prevencia, prevencia proti kriminalite a podobne. Bližšie info na www.spojsivanka.sk a tiež na facebooku: Tábor "Čudujme sa!" 


Naše tábory:

tabor Rybársky tábor

Náplňou rybárskeho pobytového DT bude lov rýb. Naučia sa tiež niečo o chove akváriových živočíchov, o preparácii rýb, o ich ochrane a starostlivosti. Nebudú sa nudiť ani pri večerných programoch.
Ubytovanie v školskom internáte v 3.-posteľových izbách. Vkusne zariadené, sociálne zariadenia na chodbách sú novozrekonštruované.

1. turnus 21.08 - 30.08 (o 44 dní) 7-15 roční - 10 dní za 220 €  22 €/deň
tabor Koníčkársky tábor

Náplňou koníčkarského turnusu bude predovšetkým výučba jazdy na koňoch pod odborným dohľadom. Deti sa tiež naučia ako sa treba o kone starať. V DT budú mať bohatý večerný program.
Ubytovanie v školskom internáte v 3.-posteľových izbách, vkusne zariadených, sociálne zariadenia na chodbách sú novozrekonštruované.

1. turnus 21.08 - 30.08 (o 44 dní) 7-15 roční - 10 dní za 260 €  26 €/deň
Bombovo
| Hore | Titulná stránka | Pridať tábor | Chcem byť vedúci | Reklama | Kontakt |

DETSKÉ TÁBORY na Slovensku - cez 300 nových táborov každý rok. Hľadáte detský tábor? Rôzne cestovné kancelárie - CK. Cestovne kancelarie - porovnanie cien. Vyhľadávanie rady pokec diskusia porovnanie. Práca vedúci... Cestovny ruch inzercia tábor superstar novinky

tabor letný tábor tábory tabory pionierske. tabory pionierske tábory rekreacie rekreácie. detske tabory detské letné tábory detsketabory detske rekreacie. detské rekreácie detske letne tabory