FAQ O NÁS DOMOV  

Tábory - celoslovenský katalóg táborov

EMAILING

 


 
 
reklama -
 
katalóg táborov

Stretnutie s Tháliou 2022


Cieľom pobytu je rozvíjať schopnosti tvorivého myslenia, fantázie, predstavivosti, zmyslu pre hľadanie a objavovanie nových možností vo všetkých zložkách tvoriacich divadelné predstavenie.

1. turnus    30.07 - 06.08 (o -11 dní) 8-18 roční - 8 dní za 190 € (5723.94 Sk) 24 €/deň (715.49 Sk/deň)

tabor Stretnutie s Tháliou 2022
Obrázok tábora
Tábor program:

Letný tvorivo-dramatický tábor Stretnutie s Tháliou je platforma, kde sa deti a mladí záujemcovia o umenie stretávajú so svojimi vrstovníkmi s rovnakým záujmom a pod vedením skúsených lektorov majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, vzdelávať sa, experimentovať, objavovať a predovšetkým tvoriť. S deťmi pracujeme v malých skupinách, v ktorých im umožňujeme aktívne zapojenie do tvorivého procesu. Program tábora je rozdelený na:

    1. hlavný program – ide o tvorivý proces zameraný na prípravu inscenačného tvaru v skupinách podľa veku, divadelnej skúsenosti a schopností účastníkov. Príprava inscenačného tvaru prebieha od výberu predlohy, cez návrh na tvorbu režijnej a výtvarnej koncepcie, hudobnej a zvukovej zložky, hereckého a pohybového stvárnenia charakterov až po výsledný tvar predstavenia. Na záver pobytu je prezentácia výsledkov tvorivých postupov každej skupiny, ktorá poskytuje okrem zážitku z predstavenia možnosť konfrontácie a inšpirácie pre všetkých zúčastnených.
    2. tematicky workshop – každoročne je hlavný program obohatený o tematicky zameraný workshop, ktorý poskytuje možnosť intenzívnejšie rozvíjať individuálne schopnosti v niektorej oblasti divadelného umenia,
    3. sprievodné programy a spoločný večerný program – napomáhajú k  prehĺbeniu kamarátskych vzťahov, k vzájomnej tolerancii a k uľahčeniu interpersonálnej komunikácie. Zameraný je na pohybové hry, vedomostno-zábavné súťaže, súťaž v divadelnej improvizácii a športové aktivity.

Ďalšie zaujímavosti tábora:

Pracuje sa v malých skupinkách pod vedením skúsených lektorov – profesionálnych režisérov, scénografov, hercov a vysokoškolských pedagógov.

V cene:

Cena zahŕňa dopravu z Bratislavy do rekreačného zariadenia a späť, ubytovanie, 5 x denne strava, odborný program vrátane tematického workshopu a sprievodných programov, materiálové náklady, úrazové poistenie a odmeny pre deti na záver pobytu.


Občianske združenie GONG

MgA. Daniela Pápayová, Pavla Horova 10, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves

Telefon: 0903804044
WEB: http://studiogong.sk/
e-mail: tabor@studiogong.sk
Organizuje tabory od roku: 1993
Typ organizácie: občianske združenie

Areál:

Areál zdravia Jedľové Kostoľany

V areáli:

Ubytovanie v chatkách s vlastným sociálnym zariadením alebo v izbách hlavnej chaty pre najmladších účastníkov. Areál je zasadený do pútavej horskej scenérie s celým radom prírodných zaujímavostí, lesných zátiší a možností športového vyžitia.

Ubytovanie:

Rekreačné stredisko Areál zdravia, Jedľové Kostoľany. http://arealzdravia.sk

Sociálne zariadenia sú:

vlastné

Doprava:

doprava z Bratislavy do rekreačného zariadenia a späť (cez Trnavu a Nitru) alebo individuálna

Vedúci:

Činnosť v tábore je vedená skúsenými lektormi – profesionálnymi režisérmi, scénografmi, hercami a vysokoškolskými pedagógmi. S deťmi pracujeme v malých skupinkách podľa veku, divadelnej skúsenosti a schopností účastníkov.Dôraz kladieme predovšetkým na samotný proces tvorby. Pri hľadaní koncepcie stvárnenia inscenačného tvaru ako aj samotného naštudovania využívame metódu hrou, ktorá je jedným zo základných princípov dramatickej výchovy.Forma dramatickej hry vyžaduje aktívny prístup všetkých členov a vedomé uplatňovanie osvojených prvkov či vedomostí. Výber tém volia lektori primerane veku a schopnostiam detí v skupine, aby podnecovali tvorivú činnosť a vzájomnú spoluprácu v skupine.


Priamy odkaz na web: studiogong.sk/

Dátum pridania do databázy: 2022-04-12 22:57:44

0 príspevkov v diskusii | >> pridať reakciu do diskusie

| Hore | Titulná stránka | Pridať tábor | Chcem byť vedúci | Reklama | Kontakt |

DETSKÉ TÁBORY na Slovensku - cez 300 nových táborov každý rok. Hľadáte detský tábor? Rôzne cestovné kancelárie - CK. Cestovne kancelarie - porovnanie cien. Vyhľadávanie rady pokec diskusia porovnanie. Práca vedúci... Cestovny ruch inzercia tábor superstar novinky

tabor letný tábor tábory tabory pionierske. tabory pionierske tábory rekreacie rekreácie. detske tabory detské letné tábory detsketabory detske rekreacie. detské rekreácie detske letne tabory