FAQ O NÁS DOMOV  

Tábory - celoslovenský katalóg táborov

 
reklama -
 

O projekte www.tabory.sk

vyslúžilý táborníkVítame Vás vo virtuálnom katalógu detských a mládežníckych táborov. Na tejto www stránke Vám ponúkame zoznam takmer všetkých slovenských táborov, ktoré by ste inak museli vyhľadávať na internete. Neorganizujeme žiaden tábor uvedený v databáze, preto kontaktujte prosím priamo organizácie, kliknutím na odkaz v katalógu.

Katalóg je aktualizovaný priamo organizátormi cez náš online systém. Nezodpovedáme za správnosť údajov na našej stránke. Jednotlivé tábory v našom katalógu slúžia iba ako vodítko, ktoré Vás nasmeruje na konkrétneho organizátora. Záväzné informácie o tábore sa dozviete preto vždy až od neho.

Pre starších táborníkov a ostatných záujemcov, ktorí by radi pracovali v detskom tábore ako vedúci, alebo praktikant sme pripravili možnosť zaregistrovať sa do databázy vedúcich. Tú majú sprístupnenú práve organizácie, ktorých tábory sa objavujú v našej databáze.

Nezáleží na tom, kde bývate. Nezáleží na tom, kde majú sídla všetky táborové organizácie. Ak máte internet, postačí Vám vedieť www.tabory.sk. Budeme veľmi radi, keď nám napíšete, ako Vám projekt www.tabory.sk pomohol.

O táboroch

Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sú dôležitým faktorom rozvoja osobnosti mladého človeka. Sú nenásilnou formou činnosti, ktorá rozvíja a dopĺňa vedomosti a návyky získané v škole a rodine. Plnohodnotné trávenie voľného času je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi vplyvmi prostredia, v ktorom sa mladý človek pohybuje. Kvalitné trávenie voľného času pomáha formovať hodnotový systém v živote mladého loveka a ovplyvňuje jeho profesijnú orientáciu. Jedným zo základných predpokladov, že deti a mládež budú efektívne využívať voľný čas, je vytvorenie podmienok pre organizovanie voľnočasových aktivít, vybudovanie sieti inštitúcií a zariadení. Dôležitú úlohu v tomto smere zohrávajú centrá voľného času, ktoré rozvíjajú záujmy detí v rámci pravidelnej činnosti formou záujmových krúžkov. V menšom rozsahu sa o deti po skončení vyučovania starajú rôzne záujmové spolky a združenia.

Voľných prázdninových dní žiakom základných a stredných škôl v priebehu posledných desiatich rokov značne pribudlo. Dovolenka rodičov sa však tomuto trendu neprispôsobila. Na Slovensku postupne vzniká problém, kam umiestniť deti v čase prázdnin ak nechceme, aby sa len bezcieľne túlali po uliciach. V minulosti pomáhali situáciu riešiť pionierske tábory, ktoré boli finančne dostupné takmer každému a odborové zväzy veľkých podnikov, ktoré organizovali tábory pre deti svojich zamestnancov. V súčasnosti sú najväčšou záťažou pre rodičov letné prázdniny. V dnešnej dobe ponúka detské letné tábory na Slovensku pomerne veľký počet rôznych subjektov. Ponuka je diferencovaná cenou, kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb, programovou náplňou a zameraním tábora. Rodičia majú možnosť oboznámiť sa s ňou prostredníctvom letákov, katalógov cestovných kancelárií a internetových stránok organizátorov.

Kontakt na organizátora táborov

Kontakt na organizátora jednotlivých táborov nájdete vždy pri danom tábore v modrej vizitke

Autor projektu Tabory.sk

  • kontaktná osoba: Peter Harum
  • e-mail: harum@nicota.skkontakt@tabory.sk
Náš tím:
  • Peter Harum - autor projektu, administrácia, design, články.
  • Pavol Slaný - Odborná spolupráca, optimalizácia, programovanie
  • eDuke - Navrhnutie pôvodného systému, programovanie, systémová údržba
  • Baška - Administratíva, účtovníctvo
  • Bassy - Programovanie databáz a kódovanie html v rokoch 2001 a 2002


| Hore | Titulná stránka | Pridať tábor | Chcem byť vedúci | Reklama | Kontakt |

DETSKÉ TÁBORY na Slovensku - cez 300 nových táborov každý rok. Hľadáte detský tábor? Rôzne cestovné kancelárie - CK. Cestovne kancelarie - porovnanie cien. Vyhľadávanie rady pokec diskusia porovnanie. Práca vedúci... Cestovny ruch inzercia tábor superstar novinky

tabor letný tábor tábory tabory pionierske. tabory pionierske tábory rekreacie rekreácie. detske tabory detské letné tábory detsketabory detske rekreacie. detské rekreácie detske letne tabory